Category: Publications

2021

12. Yuljae Cho, Sangyeon Pak, Benxuan Li, Bo Hou, SeungNam Cha, Enhanced Direct White Light Emission Efficiency in Quantum Dot…

2020

17. Yunpeng Liu, Jianmin Lu, Wenlong Zhang, Changzhen Lin, Zhenyu Wang, Xi Wang, Hao Xu, Jiangtao Feng*, Bo Hou*, and…

2019

14. Sungmin Jung, Hyung Woo Choi, Felix Cosmin Mocanu, Dong-Wook Shin, Mohamed Foysol Chowdhury, Soo Deok Han, Yo-Han Suh, Yuljae…

2018

16. Jayavant L Gunjakar, Bo Hou, Akbar I Inamdar, Sambhaji M Pawar, Abu Talha Aqueel Ahmed, Harish S Chavan, Jongmin…

2017

7. Bo Hou, Yuljae Cho, Byung-Sung Kim, Docheon Ahn, Sanghyo Lee, Jong Bae Park, Young-Woo Lee, John Hong, Hyunsik Im,…

2016

5. Lee A Burton, Thomas J Whittles, David Hesp, Wojciech M Linhart, Jonathan M Skelton, Bo Hou, Richard F Webster,…

2015

1. Nessrin Kattan, Bo Hou, David J Fermín, David Cherns, Crystal structure and defects visualization of Cu2ZnSnS4 nanoparticles employing transmission…

2014

3. Bo Hou, Synthesis and electrochemical study of binary, ternary and quaternary semiconductor nanoparticle, PhD Thesis (2014) University of Bristol.…

2013

2. Bo Hou, David Parker, Gabriela P Kissling, Jonathan A Jones, David Cherns, David J Fermín, Structure and Band Edge…

2012

1. Bo Hou, Yongjun Liu, Yanjuan Li, Bo Yuan, Mingfen Jia, Fengzhi Jiang, Evolvement of soft templates in surfactant/cosurfactant system…